شعر | بلاگ

شعر

ساخت وبلاگ

 شاعرجمالزهی ازخاش:

مَـئ پانِگـَئ باغ و بلبلان        شیرین و شهد و شکـَّران


 (در کنارم باغ که در آن بلبلها آواز سر میدهندکه صدایشان همچون شهد شیرین است) 

      پکران کـُلـّڃن شاعران             بـِراس و گـُهار و کِهْتران      (ناگهان این فکر در ذهنم ایجاد شد که شعر تمام شاعران

در این مورد بودکه تمام خواهران و برادران و بزرگان قوم بلوچ)        

سردار و سردار زادگان             خان و خَوانـَئ پادگان

(سردار و سردارزاده بلوچ خوانین بهمراه قلعه هایشان)       

وَرْنا و پیر و مِهتران               در کل تمامڃن مردمان


(جوانان و پیران و کوچکان قوم بلوچ یا در کل تمامی قوم بلوچستان)

اۏشتات دڃم بڃگانگان                سرحد بلۏچ و مَکـُّران

(مردمان سرحد و مکران در مقابل بیگانگان تا دم جان ایستادگی کرده)

عاجزَگ و شـَیْرڃ جَنان               هانی کسو و پانلان

(همچنین زنان قهرمانی مانند اسطوره های بلوچ در این قیام در کنار مردان بوده اند)

مردڃن و زۏراک یاوران              گـُوَهْرام و حَمّل کـَنـْبَران


(مردان قهرمان همچون بهرام حمل و میر قنبر با یاران باوفایشان در مقابل ظلم ایستادگی کرده اند)         

دَوْلت دانگ زڃر بگلان                 دادشاه جیهند و جمعه خان


(افرادی مانند دادشاه جیهند و جمعه خان در مقابل چپاول استعمارگران ایستادگی کرده اند)

اڃشان بوتـَّن مَئ افتخار             مردِ شجاع سیاهڃن سُوار


(ما به وجود مرد شجاعی همچون سیاه سوار و از این قبیل مردان افتخار میکنیم)

هـنـّو شما کن داوری                    چینـْکه کــَنـَئ تـَوْ باوری

(اکنون توخودت قضاوت کن و نگاه کن داستان این قوم دلاور را

چه اندازه می توانی باور کنی) 

هنـّو بگویش مردان کین

اڃشان تمام شَه ما بین

(الان بگو مرد چه کسی است اینها تمام از آن قوم بلوچ بوده اند)

 عاجزگ در گویش سرحدّ زبان بلوچی یعنی زن
جَنان یعنی زنان
پانـل معشوقه ی حمل
سیاهِڃن سُوار یعنی سیاه سَوار سپه سالار بلوچ در جنگ مسلمانان با ایران
دانگ زیر بگلان اشاره به یک مثل بلوچی که فردی که به

آدم بچسبد و او را اذیت کند

اڃشان: ایشان،اینها
هنـّو:اکنون مَردڃن:جنس مذکـّر
زۏراک:زورآور وقوی،صفت
دڃم بڃگانگان:در مقابل بیگانگان

بي زد ايران - تجارت الكترونيك ايران...
ما را در سایت بي زد ايران - تجارت الكترونيك ايران دنبال می کنید

نویسنده : admin بازدید : 125 تاريخ : سه شنبه 4 تير 1392 ساعت: 0:13